Home/Contact
fluitles in Leiden

   

    Altijd al dwarsfluit willen spelen? Of weer met fluitles willen                                                          beginnen?


Op negenjarige leeftijd ben ik begonnen met dwarsfluit in New York USA. Tijdens mijn tienerjaren speelde ik in diverse orkesten en besloot ik om verder te studeren op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ik heb o.a bij Frans Vester en Eric Dequecker gestudeerd. Al tijdens mijn studie ben ik begonnen met fluitles geven op diverse muziekscholen; dit doe ik nog steeds bij de muziekschool in Leiden.

Naast mijn lespraktijk speel ik regelmatig fluit in ensembles voor kamermuziek en eenmalige optredens met orkest. Plezier staat voor mij daarbij altijd voorop!


Dwarsfluitles in Leiden


In Leiden heb ik een thuispraktijk voor zowel beginnende als gevorderde fluitisten. Mijn leerlingen zijn van alle leeftijden (op dit moment van 8  tot 81 jaar!) Zij komen overal vandaan, Voorschoten, Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp enz.  Bij jonge kinderen bekijk ik altijd eerst individueel of het fysiek mogelijk is om te beginnen met fluit. In de afgelopen jaren heb ik een aantal leerlingen opgeleid tot hun toelating en studie op het conservatorium van Den Haag en Amsterdam. Mijn leerlingen zijn ruim vertegenwoordigd in diverse orkesten en ensembles in de regio.


Omdat ik ervan overtuigd ben dat het plezier hebben in muziekmaken de sleutel is tot goed fluit leren spelen, heb ik mijn lessen opgebouwd rondom het spelen van veel duetten en begeleid ik de leerling door op de fluit een baspartij mee te spelen. Zo krijg je al snel een idee hoe een muziekstuk kan klinken en leer je tegelijkertijd om samen te spelen met anderen.

Dankzij het spelen van muziek leer je als vanzelf toonladders. We spelen vooral klassiek maar zeker bij kinderen wissel ik dit af met voor hen bekende liedjes. Uiteraard leer je muziek lezen. Voor gevorderde leerlingen ga ik in op de uitvoeringspraktijk van verschillende stijlen. Voor diegene die in orkesten spelen behandelen we de orkestpartijen mocht dit nodig zijn.

           

                                                        corrianne.hoekstra@gmail.com


Telefoonnummers:                         Adres:                                   Kamer van Koophandel:

071-5140932                                    Galgewater 8                       de fluit hoek

06-40203481                                   2311VZ Leiden                    27374731
VOORWAARDEN DWARSFLUITLESSENAANTAL LESSEN


Een cursusjaar heeft tenminste 36 lessen per jaar. In de schoolvakanties worden geen lessen gegeven. Klik op VAKANTIES in de menubalk voor meer informatie.LESGELD


Het lesgeld voor het cursusjaar dient omstreeks december te worden betaald. Hiertoe ontvangt u een factuur. De mogelijkheid om in termijnen te betalen kan worden besproken.VERZUIM


Bij verzuim van een les door de leerling kan de les niet worden ingehaald. Om te voorkomen dat lessen worden gemist, kunnen leerlingen onderling ruilen mits zij dit ruim van te voren aan mij melden.


Bij verzuim door mij van meer dan drie lessen zal worden getracht voor de vierde en daarnavolgende lessen een vervangende docent te regelen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, volgt lesgeldrestitutie vanaf de vierde verzuimde les.PROEFPERIODE & OPZEGTERMIJN


Binnen 1 maand na aanvang van het eerste cursusjaar kan door zowel de leerling als door mij zonder opgave van reden de cursus worden opgezegd. Na deze proefperiode kan in het eerste cursusjaar voor het overige niet tussentijds worden opgezegd. Vanaf het tweede cursusjaar kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het lesgeld voor het resterende deel van het cursusjaar wordt in dat geval teruggestort.


Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 21 augustus 2018.