Voorwaarden

www.fluitlesleiden.nl

corrianne.hoekstra@gmail.com

VOORWAARDEN DWARSFLUITLESSENAANTAL LESSEN


Een cursusjaar heeft tenminste 36 lessen per jaar. In de schoolvakanties worden geen lessen gegeven. Klik op VAKANTIES in de menubalk voor meer informatie.LESGELD


Het lesgeld voor het cursusjaar dient omstreeks december te worden betaald. Hiertoe ontvangt u een factuur. De mogelijkheid om in termijnen te betalen kan worden besproken.VERZUIM


Bij verzuim van een les door de leerling kan de les niet worden ingehaald. Om te voorkomen dat lessen worden gemist, kunnen leerlingen onderling ruilen mits zij dit ruim van te voren aan mij melden.


Bij verzuim door mij van meer dan drie lessen zal worden getracht voor de vierde en daarnavolgende lessen een vervangende docent te regelen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, volgt lesgeldrestitutie vanaf de vierde verzuimde les.PROEFPERIODE & OPZEGTERMIJN


Binnen 1 maand na aanvang van het eerste cursusjaar kan door zowel de leerling als door mij zonder opgave van reden de cursus worden opgezegd. Na deze proefperiode kan in het eerste cursusjaar voor het overige niet tussentijds worden opgezegd. Vanaf het tweede cursusjaar kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het lesgeld voor het resterende deel van het cursusjaar wordt in dat geval teruggestort.


Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op: 21 augustus 2018.